Engleski jezik – neophodna veština, dodatno obrazovanje i izvor prihoda

Engleski jezik – neophodna veština, dodatno obrazovanje i izvor prihoda

Bez obzira da li je u pitanju tržište rada, visoko obrazovanje ili jednostavno svakodnevi život, znanje engleskog jezika se odavno ne smatra posebnom veštinom, već se podrazumeva. Poznavanje i služenje najraširenijim jezikom na svetu neophodno je u gotovo svakoj sferi modernog života i rada. Za učenje stranog jezika nikada nije kasno, a najnovije tehnike savladavanja gradiva iz godine u godinu pokazuju da nikada nije ni prerano. Uz to, poznavanje stranog jezika i njegovo usavršavanje može biti efikasan i lak dodatni izvor prihoda ili čak primarno zanimanje.

Prevodilac za engleski jezik – dodatno ili primarno zanimanje za kojim postoji sve veća potražnja

Dobro poznavanje engleskog jezika se može pretvoriti u zanimanje. Naime, obučeni prevodioci postaju sve traženiji kako se tržište otvara ka inostranstvu i kako raste broj inostranih firmi koje na njemu posluju. Takođe, da bi neko postao prevodilac za engleski jezik, više nije neophodno da diplomira na Filološkom fakultetu. Sve je više škola engleskog jezika koje u svoju ponudu uključuju specijalne kurseve naročito namenjene edukovanju budućih prevodilaca, na čijem kraju polaznici mogu dobiti međunarodno priznate serftifikate koji će im omogućiti da pronađu zaposlenje u nekoj inostranoj ili domaćoj kompaniji koja ima potrebe za stalnim prevodilačkim uslugama. Prevodilac za engleski jezik može biti i osoba sa završenim najvišim nivoom poznavanja engleskog jezika, takozvanim „Oksfordskim C nivoom“, jer on podrazumeva vrhunsko literalno znanje i vokabular koji odgovara vokabularu maternjih govornika ovog jezika. Osim primarnog zanimanja, prevodilac za engleski jezik se ovim poslom može baviti i u tzv. „freelance“ angažmanu, jer je potražnja ovih usluga na onlajn platformama koje spajaju frilensere i potencijalne poslodavce sve veća. Ovakva vrsta angažnama može se sasvim lako uklopiti sa primarnim zanimanjem, zaposleni može sam diktirati tempo rada i vreme koje će posvetiti prevođenju, a „posao sa strane“ može brzo posati dobrodošla finansijska injekcija za kućni budžet.

Škole engleskog jezika- uvek je pravo vreme za početak

Ne postoji „pravo“ vreme za početak učenja stranog jezika. Najbolji dokaz za to su kursevi koji organizuju časove engleskog jezika za decu i odrasle i svoje polaznike svih uzrasta edukuju sa podjednakom uspešnošću. Škole engleskog jezika se sve više prilagođavaju novim trendovima u edukaciji, pa na inovativne načine svoje programe prilagođavaju specifičnim grupama polaznika. Časovi engleskog jezika za decu i odrasle drže vrhunski stručnjaci koji koriste kreativne metode uz koje se nova znanja i veštine usvajaju lakše i brže, dok učenje postaje zabava i odmor od svakodnevnih obaveza. Zbog toga ovakve kurseve mogu jednako uspešno pohađati deca najmađih uzrasta i ljudi u starijem životnom dobu koji žele da se dodatno usavrše radi napredovanja u poslu, promene profesije ili jednostavno radi sticanja novih znanja. Tempo kojim se usvaja novi jezik je kod ovog načina učenja potpuno prilagođen mogućnostima polaznika, edukacija se odvija u manjim grupama i prijatnoj atmosferi, a predavači imaju mogućnosti da posvete svoje vreme svakom polazniku pojedinačno. Sertifikat završenog kursa engleskog jezika deci može pomoći u daljem obrazovanju, dok starijim polaznicima najčešće olakšava profesionalno napredovanje, uspostavljanje novih poslovnih veza i veću konkurentnost na tržištu rada.

Back to Top