Fakulteti u Beogradu – saveti i bitne informacije o beogradskim fakultetima

Fakulteti u Beogradu – saveti i bitne informacije o beogradskim fakultetima

Fakulteti u Beogradu za budućeg brucoša mogu delovati pomalo zastrašujuće. Novi grad u drugačijem okruženju, ljudi sa različitih krajeva države, čak i po koji stranac, nova dinamika rasporeda i na sve to – obaveze, odgovornosti i zaduženja koje fakultet nameće kako bi se materija savladala.

Da je student biti lako, student bi bio svako. Zato smo mi tu da vam budemo podrška i vetar u leđa. 

Pred vama je ultimativni vodič za lakši i lepši početak fakultetskog života u Beogradu. Pa da počnemo.

Upis na fakultet i njegova porcedura – koji fakultet upisati?

Tokom završne godine srednjoškolskog obrazovanja, mladom budućem studentu ili studentkinji se nekako spontano iskristališe šta je ono čime bi želeli da se bave u životu, koji su to poslovi koji im deluju zanimljivo i koja oblast nauke odgovara njihovim interesovanjima.

Naravno, veliki je broj učenika koji nisu sigurni šta žele, a sličan broj je i onih koji imaju više opcija, od kojih se svaka čini primarnom.

Na pitanje koji fakultet upisati? leži mnoštvo dodatnih, prećutnih dilema jednog tinejdžera: da li da upišem ono što volim ili ono od čega ću moći lepo da zarađujem?, da li je moj željeni fakultet najteži od svih?, da li da upišem državni ili privatni fakultet? i slično.

Spisak fakulteta u Beogradu – državni i privatni fakulteti

Bilo da ste sigurno da, nesigurno možda ili odsečno ne, po pitanju nekih fakulteta, savetujemo vam da uradite test profesionalne orijentacije. 

Pomoć oko pouzdanog testiranja možete potražiti kod školskog psihologa ili onog zaposlenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. 

Rezultati će vam suziti izbor, ili vam otvoriti neke nove opcije koje do sada niste uzeli u razmatranje. 

Državni fakulteti Beograd – 1 od 31 mora biti za vas

Univerzitet u Beogradu, pre nego što je postao to što jeste 1905. godine, bio je Velika škola. Od 1863. godine smatrana je najvišom obrazovnom institucijom u Srbiji, a nastava se održavala u Kapetan-Mišinom zdanju na Studentskom trgu.

Velika škola je prerasla u Univerzitet u trenutku kada su se otvorili Poljoprivredni, Medicinski i Bogoslovski fakultet.

Lista državnih fakulteta broji 31 člana koji su grupisani u 4 kategorije nauka: društveno-humanističke, medicinske, prirodno-matematičke i tehničko-tehnološke nauke.

Evo šta treba da znate o onim najpopularnijim članovima.

Najbolji fakulteti u Beogradu ili najteži fakulteti u Beogradu?

Iako se vodimo činjenicom da genralno ne postoji najteži i najlakši fakultet jer je prilikom procenjivanja teško izbeći subjektivnost, ipak postoje neki stereotipi vezani za težinu određenih fakulteta.

Zato smo za vas prvo izdvojili one fakultete koji se iz generacije u generaciju relativno najviše upisuju.

Ekonomski fakultet, sa tradicijom dugom skoro 80 godina, nudi društveno-ekonomska usmerenja na polju ekonomije i njene politike, marketinga, trgovine, finsija i računovodstva, kao i iz oblasti turizma i hotelijerstva.

Prijemni ispit se može polagati u tri varijante:

  • Prva varijanta: polaganje jednog testa iz predmeta koji nosi 60 bodova: matematika, računarstvo, informatika, osnovi ekonomije ili poslovna ekeonimja.
  • Druga varijanta: polaganje dva testa, prvi nosi 40 bodova iz sledećih oblasti: matematika, računarstvo, informatika, osnovi ekonomije ili poslovna ekonomija, a drugi nosi 20 bodova, a predmet polaganja može biti: test opšteg obrazovanja i informisanosti, istorija, geografija i sociologija.
  • Treća varijanta: polaganje tri testa, gde svaki nosi po 20 poena, a predmete koje je moguće polagati su sledeći: test opšteg obrazovanja i informisanosti, istorija, geografija ili sociologija.

Visina školarine iznosi od 106.212 do 139.754 dinara, u zavisnosti od broja ostvarenih bodova.

Pravni fakultet se vodi kao jedan od najstarijih univerziteta na Balkanu, izučavajući državno, krivično i međunarodno pravo. Po završetku fakulteta osoba postaje diplomirani pravnik.

Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz srpskog jezika (25 pitanja, odnosno bodova), istorije (25 bodova) i ustava i prava građana (10 pitanja).

Visina školarine iznosi 114.000 dinara.

Fakultet političkih nauka bavi se obrazovanjem i istraživanjem u oblasti politikologije, međunarodnih studija, novinarstva i komunikologije, socijalne politike i rada. 

Prijemni ispit se polaže iz sledećih predmeta: istorija, psihologija i srpski jezik i književnosti, u zavisnosti od željenog studijskog programa.

Visina školarine iznosi od 100.000 do 110.000 dinara, u zavisnosti od smera.

Filološki fakultet pruža znanja iz oblasti filologije, književnosti i bibliotekarstva i informatike. 

Prijemni ispit se polaže iz jezičkih predmeta (maternji ili strani jezik) u zavisnosti od studijske grupe.

Visina školarine iznosi 119.000 dinara.

Filozofski fakultet nudi budućim studentima edukaciju u oblasti filozofije, socilogije, psihologije, pedagogije, andragojije, klasičnih nauka.

Prijemni ispit se polaže iz predmeta u skladu sa željenim smerom, a većina podrazumeva test opšte informisanosti.

Visina školarine iznosi 118.548 dinara.

Dolazimo do čuvena tri, ,,spratna’’ fakulteta, koja se nalaze u istoj zgradi: Elektrotehnički fakultet, Građevinski i Arhitektonski. 

Za Elektrotehnički fakultet se polaža matematika ili fizika, a visina školarine iznosi 126.000, odnosno 282.000 za smer Softversko inženjerstvo.

Za Građevinski fakultet se polaže matematika, a visina školarine iznosi 120.000 dinara.

Arhitektonski fakultet je najskuplji od svih fakulteta sa školarinom od 300.000 dinara. Prijemni ispit se sastoji iz tri dela, pomoću kojih se procenjuje opšta kultura, logičko zaključivanje i prostorno opažanje i likovne spsobnosti.

Tik ispod njega, nizbrdo, nalazi se Mašinski fakultet, za čiji upis je potrebno polaganje ispita iz matematike.

Visina školarine iznosi 108.000 za smer Mašinsko inženjerstvo, i 180.000 za Informacione tehnologije u mašinstvu.

Matematika se traži i na Matematičkom fakultetu, a visina školarine iznosi 135.000, odnosno 141.000 za smer Informatika.

Još jedan na listi ,,prebukiranih’’ fakulteta je Fakultet organizacionih nauka. Prijemni ispit se može polagati samo iz matematike ili iz matematike i testa opšte informisanosti.

Visina školarine iznosi 159.000 dinara.

Medicinski fakultet zahteva polaganje obavezne biologije i hemije ili osnove zdravstvene nege.

Visina školarine iznosi 121.600 dinara.

Za upis na Farmaceutski fakultet neophodno je znanje iz predmeta hemija i matematika ili hemija i biologija.

Visina školarine iznosi 145.000 dinara.

Fakulteti Beograd i lista koje se nastavlja

Nakon što smo napravili osvrt na fakultete koji imaju najveću potražnju među studentima, evo lista ostalih fakulteta koji po težini gradiva nikako ne zaostaju:

FakultetPrijemni ispitVisina školarine (u dinarima)
Biološki fakultetBiologija 100.000
Pravoslavni bogoslovski fakultetPoznavanja osnova bogoslovije i testa opšte informisanosti (20 pitanja)105.000
Učiteljski fakultetSrpski jezika i književnosti, test opšte kulture i informisanosti +provera govornih, muzičkih i fizičkih sposobnost.108.000
Fakultet bezbednostiSociologija, psihologija i ekologija.118.200
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitacijuBiologija, sociologija i psihologija84.000 
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanjaTest opšte informisanosti i testovi procene fizičke spremnosti i motoričke sposobnosti150.000
Geografski fakultetTesta iz oblasti geo-nauka i računarskih nauka96.000
Poljoprivredni fakultetBiologija, hemija, fizika, matematika ili sociologija90.000
Rudarsko-geološki fakultetMatematika, fizika ili hemija66.000
Saobraćajni fakultetMatematika ili matematika i fizika130.000
Tehnološko-metalurški fakultetHemija, matematika ili fizika75.000
Fakultet veterinarske medicineHemija i biologija120.000
Fakultet za fizičku hemijuFizička hemija, hemija, matematika, fizika ili biologija75.000
Fizički fakultetFizika i / ili matematika66.000
Hemijski fakultetHemija 102.000
Šumarski fakultetMatematika i biologija72.000
Tehnički fakultet u BoruOsnovi ekonomije ili matematika (za Inženjerski menadžment);Matematika, fizika ili onsnovi ekonomije (za ostale programe)60.000
Stomatološki fakultetHemija i biologija180.000

Privatni fakulteti Beograd – da li ovakav fakultet Beograd ceni i da li postoje laki fakulteti u Beogradu?

Privatni fakulteti imaju svoje uslove i pravila prilikom konkurisanja i upisa. Činjenica je da se ove ustanove trude da budućim studentima maksimalno olakšaju upisivanje, kao i studiranje.

Međutim, značajno ograničenje ovih fakulteta tiče se finansijskog aspekta.

Ovo su neki od privatnih fakulteta ,,na dobrom glasu’’ u Beogradu:

  • Visoka škola modernog biznisa (MBS) – ima dva akreditovana programa: Menadžment u savremenom biznisu i Menadžment u uslužnom biznisu. Diplome ove ustanove su priznate u Evropi. 

Sa studentima se radi u manjim grupama gde se ostvaruje mentorski pristup. Škola nudi i brojne prakse.

  • Univerzitet Singidunum – ima program organizovan po Bolonjskoj deklaraciji, a ima akreditovane programe za osnovne studije gotovo iz svih oblasti.
  • Megatrend Univerzitet – čini 12 fakulteta, program studija na daljinu i Institut za nove tehnologije. Na studijama Megatrenda ima više akademskih disciplina za izučavanje, od kojih su biznis, menadžment i ekonomija najznačajnije. 
  • Metropolitan – ovaj fakultet pruža znanja koja je kasnije lako prilagoditi zahtevima tržišta rada. Studijski programi pripremaju praksu u najboljim kompanijama iz industrije i start up-ovima, sa otvorenom mogućnosti za zaposlenje.
  • Fakultet društvenih nauka – nudi znanja iz oblasti društvenih nauka (ekonomija, marketing, finasije, ljudski resursi i organizacija rada, komunikacije) koje će kasnije lako moći da se usklade sa zahtevima tržišta rada i da se unovče.

Kako ovaj vodič za studente najbolje iskoristiti?

Nakon što upišete željeni fakultet, vrlo je važno da na samom početku imate dobar pristup. 

Na svakom uvodnom predavanju profesori će podeliti sa vama metode po kojima rade, koji su uslovi izlaska na ispit i polaganja, da li postoje predispitne obaveze, da li je pohađanje predavanja obavezno ili nije i koliko se aktivnost na časovima vrednuje.

Zato je neophodno da prisustvujete na svim predavanjima na početku semestra kako biste znali raspored koji ćete kasnije prilagoditi svojim prioritetima, obavezama i aktivnostima sa strane.

Vaš budući plan treba da podrazumeva ogranizaciju vremena za učenje, slušanje predavanja, odmor i druženje i uživanje.

Ono što možete da primenite iz ovog bloga jeste da bude iskreni prema sebi i svojim željama i da na osnovu toga konkurišete za željeni fakultet. Ukoliko osetite da ne možete sami da ,,prelomite’’ , ne ustručavajte se da pitate roditelje, nastavnike, psihologa koji imaju više iskustva od vas.

Dobor se informišite o svakom fakultetu (kolika je ,,gužva’’ , visina školarine, mogućnost zaposlenja i slično, da li je bolja opcija privatni ili državni fakultet) pre donošenja odluke i apliciranja.

U skladu sa fakultetom, biraćete i lokaciju za stanovanje

Jedan od glavnih saveta za brucoše, kao i druge studente, jeste da maksimalno iskoriste Beograd – od njegovih atrakcija, pa do poznanstava koja se mogu desiti preko dana, dok čekate gradski prevoz, ili dok istražujete noćni život Beograda.

Ako se od previše opcija, često pitate šta raditi u Beogradu, savetujemo vam da prvo skoknete na sajt TOB – turisti obožavaju Beograd koji će biti više nego raspoložen da ,,pođe’’ sa vama u šetnju i razgledanje bogate srpske prestonice.

Back to Top