Kako da devizna štednja donese veću zaradu?

Kako da devizna štednja donese veću zaradu?

Deponenti u bankama često biraju i deviznu štednju i biraju je iz različitih razloga, a jedna od njih je i zarada koja može biti itekako visoka ako se odaberu pravi modeli štednje. Kamata je važna, ali nije jedina odrednica za ostvarivanje prihoda pa bi t 

Štednja je višak sredstava koji se odvaja i čuva za neko buduće trošenje. U banci postoje opcije štednje u dinarima ili stranoj valuti, a obe donose zaradu uz pomoć kamatne stope koju banka propisuje i daje kao podsticaj i nagradu za štednju.

Kako da devizna štednja donese maksimalnu zaradu? Kako štedeti, na koji rok?

Više o tome proćitajte u nastavku teksta.

Kako da devizna štednja ima maksimalnu kamatnu stopu?

Prvi uslov da devizna štednja donese maksimalnu zaradu je da se pronađe banka koja nudi maksimalne kamatne stope na valutu u kojoj želite da štedite.

Pametnim izborom se može napraviti drastična razlika u kamati na oročenu štednju jer je ona viša u odnosu na štednju po viđenju i zato je treba i birati. Naravno, ovo ne sme biti jedini faktor za odluku o deponovanju novca, ali je važan činilac pa treba uporediti ponudu nekoliko banaka i onda doneti odluku.

Donesite i dobru odluku o dužini deponovanja i neka period bude što duži jer će to zasigurno doneti veću zaradu.

Važno je pogledati kompletnu ponudu jer mnoge banke daju popust na korišćenje drugih usluga, neke daju fleksibilne uslove štednje, neke otvaraju dodatne račune i daju pristup elektronskom bankarstvu… Treba proučiti sve uslove i odabrati banku koja ima najbolje uslove prema vašim merilima.

Na ovaj način se maksimizira korist i ostvaruje ne samo zarada, već je i kompletna usluga mnogo bolja nego kada se gleda samo jedan činilac u ponudi bankarske štednje.

Dobri saveti za mudro raspolaganje štednjom

Pored saveta kako da se uštedi najviše, važno je i kako se ta štednja troši tako da se ostvari maksimalna korist.

U kojoj god valuti štedeli, da bi trošili novac moraćete da izvršite konverziju novca i da dobijete dinare pa da trošite u legalnim tokovima plaćanja. Čini se da je kursna razlika mala, ali se zapravo dosta izgubi ako posmatrate celu sumu koju štedite.

Zbog toga devize ne treba trošiti za svakodnevne rashode, već ih ostaviti za veće i konkretnije izdatke. I tada se mora platiti kursna razlika, ali je novac pravilno usmeren i troši se namenski.

Razmislite o tome kakve troškove trebate platiti pa ako su neki za plaćanje u inostranstvu, onda upravo deviznu štednju odvojite za ovakve namene. To svakome može zatrebati za putovanje ili predstojeće letovanje, pa se devize mogu namenski trošiti i bez konverzije što donosi velike uštede.

Štednja umesto investiranja

U trenutnoj ekonomskoj situaciji bi trebalo da se sva ulaganja minimizirati, ali zarada može da postoji i dalje tako što će se novac preusmeriti na štednju što će čuvati vrednost novca i usmeriti za ulaganja u budućnosti kada situacija bude bolja.

I na ovaj način se štednja uveća, a pametno raspolaže sa finansijama pa je važno razmišljati dugoročno i višak sredstava se preusmerava na pravo mesto. Devizna štednja je uvek dobar izbor.

Banke čine važan deo finansijskih tokova svakog pojedinca. Pored otvaranja tekućih računa, usluge kreditiranja, oduvek je važan deo ponude bila i štednja. 

Pored dinarske, svaka banka ima i deviznu štednju za različite valute, sa različitom kamatnom stopom i uslovima deponovanja. Ako ste jedan od onih kojima odgovara isključivo štednja u devizama, dobro razmislite o svim koracima da bi maksimizirali profit i pametno uložili dobijena sredstva.

Nastavite sa kombinovanom štednjom i kontinuirano izdvajajte novac na štednju, ali i trošite jer on treba da pomogne da se manje zavisi od kredita, a novac bude na raspolaganju za svaki izdatak, po želji.

Back to Top