Kako proizvoditi pelet u vlastitoj režiji?

Kako proizvoditi pelet u vlastitoj režiji?

Brojna domaćinstva širom Srbije i regiona spoznala su prednosti peleta, revolucionarnog i ekološkog ogrevnog materijala, koji je prethodne decenije postao masovno korišćen na ovim prostorima. Pelet se kao ogrevni materijal uveliko upotrebljava širom sveta, a Amerika i Kanada su najveći potrošači ovog energenta. Podjednako je zastupljen u industrijskim postrojenjima i u domaćinstvima, jer je daje stabilnu i postojanu toplotu, ekonomičan je i jednostavan za upotrebu. Razloga za popularnost peleta ima mnogo, a potražnja za kvalitetnim peletom se iz godine u godinu povećava.

Broj proizvođača peleta raste, jer je proizvodnja peleta posao sa ogromnim potencijalom. Ako želite da otpočnete proizvodnju peleta biće vam potrebna osnovna oprema za sušenje i presovanje drvnog materijala. Kako biste ceo proces proizvodnje finiširali u sopstvenoj rećiji, biće vam potebne i mašine za pakovanje peleta. Nabavka opreme za proizvodnju ne iziskuje velike finansijske izdatke – svega par hiljada evra, a povrat uloženih sredstava možete očekivati već nakon prve sezone. 

Šta je pelet?

Pelet je ogrevni materijal visoke kalorijske vrednosti, što znači da pruža visok stepen toplote. Gori ujednačeno i daje ravnomernu i intenzivnu toplotu sve vreme sagorevanja. Cilindričnog je oblika. Prečnik peleta je od 4 do 12mm, a dužina od 10 do 30mm. Male dimenzije i valjkast oblik čine ovaj ogrevni materijal jednostavnim za korišćenje i pakovanje uz pomoć mašine za pakovanje peleta. To olakšava i skladištenje peleta, kako u industrijskoj, tako i u upotrebi u domaćinstvima.

Od čega se pravi pelet?

Pelet se pravi od drvnog otpada. Sav otpad koji ostaje nakon obrade u drvnoj industriji može se upotrebiti za proizvodnju peleta. Drvni otpad se usitnjava i drobi, a nakon toga prolazi proces sušenja, kako ne bi bio previše vlažan. U peletirkama, na visokim temperaturama, drvo otpušta lignin, koji je poput lepka koji povezuje komadiće drveta u cilindrične komade peleta. 

Pelet se može praviti od svih vrsta drveta, a najčešće je mešovitog sastava. Kako bi imao kalorijsku vrednost po kojoj je nadaleko poznat, neophodno je pri proizvodnji ispoštovati udeo tvrdog i mekog drveta. 

Koji je pelet najkvalitetniji?

Pelet napravljen od bukve je najkvalitetniji na tržištu, jer je čist i ne sadrži nikakvu “hemiju”. Bukva sadrži najveći procenat lignina, te sama formira komadiće peleta. Čist bukvin pelet je 100% prirodan i najtraženiji je na tržištu, a ujedno ga i najmanje ima. Ako razmatrate mogućnost da počnete da proizvodite pelet, ova informacija bi mogla da vam bude značajna – čist pelet od bukve je uvek deficitaran.

Kako se proizvodi pelet?

Otpad drvne industrije se sitni i drobi, dok ne postane prašina čije su čestice maksimalne veličine 3mm.

Pre početka proizvodnje drvo je neophodno osušiti. Procenat vlage u peletu treba da bude od 13 do 15%. Pre sušenja procenat vlage u drvetu je 60%, a nakon sušenja iznosi 10%. Drvo se suši na visokoj temperaturi, u cikličnim mašinama, gde drvo otpušta lignin i povezuje se u komadiće peleta. Nakon sušenja dobija se pelet prepoznatljivog oblika, a zatim sledi hlađenje, gde pelet gubi još 3-4% vlage.

Kada se pelet ohladi, pakuje se uz pomoć mašine za pakovanje peleta. Mašine za pakovanje peleta značajne su za očuvanje kvaliteta peleta. Pelet se pakuje u plastične vreće, koje sprečavaju štetan uticaj vlage i atmosferskih padavina. 

Mašine za pakovanje peleta su ujedno i poslednji korak u proizvodnji ovog ogrevnog materijala. Upakovani pelet se prodaje krajnjim kupcima i nakupcima.

Koje su karakteristike peleta?

Zašto je pelet jedan od najpopularnijih ogrevnih materijala? Koje karakteristike su ga učinile toliko cenjenim?

  •  Pelet je jedini ogrevni materijal koji je ekološki prihvatljiv. Loženjem peleta postiže se očuvanje životne sredine, jer njegovim sagorevanjem nastaje ista količina CO2 kao količina koju je drvo koristilo tokom svog rasta.
  • Dim koji je nusprodukt loženja peleta nije toksičan.
  • Loženjem peleta iskorištava se čak 90% čvrste materije, dok je kod ostalih ogrevnih materijala maksimalna iskoristivnost 70%.
  • Kvalitetan pelet ostavlja vrlo malo pepela, što štedi vreme, jer kotlove nije neophodno svakodnevno čistiti.
  • Pelet je ogrevni materijal koji daje najveću i najintenzivniju količinu toplote.
  • Loži se u posebnim kotlovima, namenjenim isključivo za loženje peleta. Kotlovi za pelet rade automatski i moguće ih je podesiti unapred, kako biste zagrejali dom neposredno pred povratak s posla, recimo.
  • Ako ložite pelet ne morate imati klasični odžak, koji ima „cug“ koji izvlači dim napolje. Dovoljna je obična cev i dim nastao sagorevanjem peleta će sam od sebe izlaziti napolje.
  • Pelet je najekonomičnije gorivo na tržištu, jer mala količina daje istu toplotnu energiju, kao znatno veće količine drugih ogrevnih materijala. Jedna tona peleta menja 500 litara lož ulja, 4900 kWh električne energije ili 450kg plina.

Da li se isplati otpočeti proizvodnju peleta?

Ako želite da pokrenete sopstvenu proizvodnju peleta ponudite tržištu ono što je deficitarna roba – kvalitetan pelet, napravljen od čistog drveta, bez dodavanja hemijskih supstanci. Pri proizvodnji ne koristi se kora i koren drveta, iako dodaju na masi drvnog materijala, a oduzimaju na kvalitetu. Kvalitetan pelet treba da bude svetle boje, glatke površine, da ima miris drveta a ne hemije i da se ne “kruni” pod prstima. Proizvodnjom kvalitetnog peleta vaša investicija će se isplatiti i doneti finansijsku dobit za samo jednu grejnu sezonu.

Back to Top