Najpoznatije i najviše zgrade u Beogradu

Najpoznatije i najviše zgrade u Beogradu

Najviše građevine u Srbiji upravo su na području Beograda, što svakako srpsku prestonicu čini dodatno impozantnom. Početkom 70-ih godina prošlog veka, počela je gradnja u to vreme najviše građevine u Beogradu. Nakon daljeg razvoja urbanizma, razvile su se mogućnosti daljeg širenja grada i dostizanja većih visina građeviskih objekata.

Na osnovu navedenog izdvaja se Geneks kao objekat sa stambenim i poslovnim prostorijama i veoma popularnim vidokovcem na samom vrhu dve kule. Svaka epoha razvoja grada je nosila sa sobom najviša dostignuća, tako danas kula Beograd u sklopu kompleksa Beograd na vodi svakako će imati najviše građevinsko dostignuće.

Građevinska i arhitektonska dostignuća Beograda 

Krajem 60-ih godina i početkom 70-ih godina prošlog veka, počela je gradnja kula Geneks, koje u to vreme žele nadmašiti visinu Plate Beograd mnogima poznate kao Beograđanka. Iako u to vreme Beograđanka predstavlja kult grada i svakako centar raskršća većih ulica, izgradnjom Geneksa ona nije pala u zaborav. Beograđanka predstavlja simbol centra grada, dok Geneks dominira krajnjim delom Novog Beograda i dela auto-puta. 

Ideja za gradnju Zapadne kapije Beograda-Geneks kule, proistekla je iz ideje spajanja dva betonska oblakodera koja po funkciji imaju potpuno različitu svrhu. Jedan deo je građen kao stambeno-poslovni kompleks a drugi za stanovanje. Oba objekta su u to vreme bila spojena betonskim mostom, što je u to vreme predstavljalo građevinski izazov.

Ne treba zaboraviti zgradu Ušća, koja sa visinom svojih antena ipak predstavlja najvišu zgradu Beograda. Mnogi analitičari osporavaju ovu tvrdnju uz obrazloženje da visina od 115 metara sa poslednjim 27. spratom ipak predstavlja realnu visinu. Zgrada Istočne kapije Beograda ili zgrada Rudo sa približno 1500 stanara predstavlja realan primer razvoja građevinske industrije uz dostizanje najviših investicionih mogućnosti. 

Gradnjom visokih objekata  zahteva se upotreba adekvatnih  građevisnih mašina- telehendler, makazaste platforme…

Postoji raznovrsna oprema za rad i mašine koje se moraju koristiti na velikim visinama, upravo zbog zaštite samih radnika. Na osnovu napomenutih izgrađenih objekata u Beogradu čija visina kod pojedinih doseže i preko 150m, oprema prevashodno znači sigurnost.

Osnova za izgradnju većih objekata ima veće zahteve u prenosu samog građevinskog materijala. U navedenu svrhu telehendler je pronašao svoju primenu i same materijale može preneti na veće visine i time olakšati rad. Na osnovu većeg broja spratova u upotrebi su viljuškari i makazaste platforme što omogućava lakše kretanje po samom gradilištu. U sklopu svakog objekta u izgradnji razvijaju se realne šanse za opasnost, stoga  je neophodna sigurnosna oprema. 

Oprema za rad na visini sačuvaće svakog radnika od povreda i nezgoda

Za svakog radnika je bitna svesnost od eventualnih opasnosti na većim visinama, pri čemu lična zaštitna oprema predstavlja preventivu u daljem radu. Na svim visinama potrebno je koristiti i sredstva koja svakako mogu sprečiti pad sa visina. Ovde se misli na korpe za rad na visinama koje su u funkciji održavanja samog radnika stabilnim i sigurnim. 

Korpe služe za pojedine korekcije građevinskih objekata, naročito za rad elektroinstalacija ili postavljanja fasada. U svakoj korpi pre svega ima dovoljno mesta za samog radnika ali i potreban alat za rad na visinama. Bezbednost radnika na većim visinama se svakako garantuje upotrebom lične zaštitne opreme i instrukcijama za bezbedno korišćenje.

Back to Top