Oštećenja sluha – faktori rizika i mere prevencije

Oštećenja sluha – faktori rizika i mere prevencije

Oštećenje sluha je stanje koje pogađa milione ljudi širom sveta. Može da varira od blagog do teškog i da utiče na kvalitet života pojedinca, komunikaciju i sposobnost funkcionisanja u društvu. 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO), preko 430 miliona ljudi širom sveta ima gubitak sluha, a očekuje se da će se taj broj povećati na 700 miliona do 2050. godine. Zbog toga je neophodno razumeti faktore rizika i mere prevencije za zaštitu našeg sluha.

U ovom tekstu ćemo objasniti kako se definiše oštećenje sluha, koje vrste ovog oboljenja postoje, ali ćemo najviše pažnje posvetiti faktorima koji mogu povećati šanse za gubitak sluha i načinima da se to stanje spreči. Nastavite da čitate i saznajte sve detalje na ovu temu!

Oštećenja sluha – definicija i vrste

Oštećenje sluha se odnosi na stanje u kome nije moguće čuti ili razumeti zvukove koji su čujni za druge.

Kod pojave ovakvih problema sa ušima, potrebno je otići na pregled sluha kod otorinolaringologa. Srećom, veoma je jednostavno da se pronađe otorinolaringolog u Beogradu, pa je odlazak na pregled brz i jednostavan.

Postoje različiti problemi sa ušima, a oštećenja sluha se prema mestu na kom nastaju, mogu klasifikovati u tri tipa: 

  • konduktivna (u spoljašnjem ili srednjem uhu)
  • senzorineuralna (u unutrašnjem uhu)
  • mešovita (kombinacija prva dva)

Konduktivni gubitak sluha nastaje kada su zvučni talasi blokirani i ne mogu da dođu do unutrašnjeg uha. Ovo može biti uzrokovano nakupljanjem ušnog voska (cerumena), nakupljanjem tečnosti u srednjem uhu, kao i oštećenjem bubne opne ili kostiju srednjeg uha. 

Senzorineuralni gubitak sluha nastaje kada dođe do oštećenja unutrašnjeg uha ili nervnih puteva koji prenose zvučne signale u mozak. Ova vrsta gubitka sluha može biti uzrokovana faktorima kao što su starenje, izloženost buci, genetika i određene bolesti ili lekovi. 

Mešoviti gubitak sluha je kombinacija konduktivnog i senzorneuralnog gubitka sluha.

Faktori rizika za oštećenje sluha

Postoji nekoliko faktora rizika koji mogu doprineti oštećenju sluha.

Među njima su:

  • starenje
  • izloženost glasnoj buci
  • genetika
  • infekcije i bolesti
  • ototoksični lekovi

Kako starimo, naša sposobnost da čujemo jasno prirodno opada, pa je gubitak sluha povezan sa godinama normalan deo procesa starenja i mnogi ljudi doživljavaju određeni stepen gubitka sluha kako stare. 

Produžena Izloženost glasnoj buci, poput odlaska na koncerte sa veoma glasnom muzikom, rada u bučnom okruženju ili slušanja muzike pri velikoj jačini zvuka na slušalicama, mogu vremenom prouzrokovati trajno oštećenje delikatnih struktura unutrašnjeg uha.

Genetika takođe igra bitnu ulogu u oštećenju sluha, a neke vrste gubitka sluha mogu biti nasledne

Određene infekcije i bolesti, kao što su meningitis i boginje, takođe mogu izazvati oštećenje sluha. S druge strane, lekovi, među kojima su antibiotici i lekovi za hemoterapiju, mogu oštetiti unutrašnje uho i dovesti do oštećenja sluha.

Vredi napomenuti da su neki faktori rizika za oštećenje sluha neizbežni, kao što su starenje i genetika. Međutim, preduzimanjem proaktivnih koraka da zaštitite svoj sluh, možete minimizirati rizik od razvoja gubitka sluha i održati dobro zdravlje sluha tokom svog života. Ako doživite gubitak sluha, rano otkrivanje i lečenje mogu pomoći u sprečavanju daljeg oštećenja i poboljšanju kvaliteta vašeg života.

Mere prevencije oštećenja sluha

Ipak, postoje mere prevencije koje mogu pomoći u smanjenju rizika od oštećenja sluha. 

Jedna od najefikasnijih i najjednostavnijih mera prevencije je ograničenje sopstvene izloženosti glasnoj buci. Pokušajte da izbegnete produženo izlaganje glasnim zvukovima ili nosite čepove za uši ili štitnike za uši da biste ih zaštitili. Ako radite u bučnom okruženju, nosite odgovarajuću zaštitu za uši, kao što su štitnici za uši ili čepići za uši.

Redovni pregledI sluha radi praćenja vaše sposobnosti sluha, takođe su jedna od mera prevencije. Ukoliko odlazite na redovne preglede rano ćete otkiti bilo kakve promene vezane za svoj sluh, pa će samim tim moći da se reaguje na vreme.

Još jedan način da se predupredi gubitak sluha može biti upravljanje osnovnim zdravstvenim stanjima. Određena zdravstvena stanja, poput visokog krvnog pritiska i dijabetesa, mogu doprineti oštećenju sluha, pa ako pazite na takva oboljenja i pratite ih, sprečićete i posledice koje ona mogu da izazovu.

Uz to, ako je moguće, izbegavajte lekove za koje se zna da su ototoksični ili razgovarajte o alternativnim opcijama lečenja sa svojim lekarom.

Preduzimajući ove korake, možete zaštititi svoj sluh i smanjiti rizik od razvoja oštećenja sluha.

Možemo zaključiti da je oštećenje sluha često oboljenje koje može imati značajan uticaj na život osobe koja od njega boluje. Međutim, postoje različiti faktori koji treba da se uzmu u obzir, kao i mere prevencije koje možete preduzeti da biste zaštitili svoju sposobnost sluha. Ako već imate oštećenje sluha, postoji i nekoliko opcija lečenja. 

Kao što fizička aktivnost može biti mera prevencije za zdravlje našeg celokupnog organizma, preduzimanje koraka za zaštititu sluha i lečenje ukoliko je to potrebno, sprečićete razvoj većeg oštećenja sluha, a uz to će i značajno poboljšati kvalitet vašeg života!

Back to Top