Ostvarite dobru komunikaciju na poslu uz par trikova

Ostvarite dobru komunikaciju na poslu uz par trikova

Često se u poslovnom svetu mogu čuti reči poput poslovne komunikacije ili poslovnih kanala komunikacije. Šta to znači?

Sama poslovna komunikacija predstavlja razmenu informacija između ljudi u okviru, ili van nekog preduzeća. Dobra i zdrava komunikacija u poslovnom svetu utiče na sve aspekte firme, kao što je ugled same firme, marketing, odnose sa javnošću ili zaposlene u samoj firmi.

Ukoliko u svojoj firmi imate pravilnu komunikaciju, to će dovesti do mnogih pozitivnih faktora. Stvorićete bolju poslovnu atmosferu, produktivnost će se povećati, a razumevanje među zaposlenima će se poboljšati.

Ukoliko u vašoj firmi vlada negativna komunikacija na poslovnom planu, ona će se odraziti i na mnoge faktore u samoj firmi. Tada dolazi do smetnji u komunikaciji, koje mogu rezultirati konfliktima.

Kada sistem ne funkcioniše pravilno mogu se desiti i nesporazumi prilikom samog procesa komunikacije. Na kraju, sve zajedno može dovesti i do nedostatka komunikacije, što za posledicu može imati pad produktivnosti, kao i loš ugled same firme u poslovnom svetu.

Poslovna komunikacija i njeni kanali

Kada se govori o kanalima komunikacije u jednoj organizaciji, oni se mogu razvrstati na nekoliko kanala.

Vertikalna uzlazna komunikacija je komunikacija koja se obavlja od nižih hijerarhijskih nivoa ka višim hijerarhijskim nivoima jedne organizacije.

Vertikalna silazna poslovna komunikacija se obavlja obrnuto od vertikalne uzlazne komunikacije. To znači da se sama ona vrši od viših hijerarhijskih nivoa ka nižim nivoima. Horizontalna komunikacija je komunikacija između zaposlenih na istom hijerarhijskom nivou unutar neke firme.

Interna razmena informacija je ključ uspeha

Kako se sama interna organizacija odvija između zaposlenih, ona je važna karika u jednoj organizaciji. Svakodnevne poslovne operacije se ne mogu uspešno obavljati ukoliko ima zastoja u komunikaciji između zaposlenih. Od suštinske je važnosti stvoriti ispravno okruženje, koje će komunicirati jasno, i na taj način jačati međuljudske odnose u organizaciji.

Potrebno je koristiti postojeće kanale komunikacije ili ih zameniti ukoliko su se pokazali kao neefikasni. Pravila su tu da bi se poštovala, i ako su ona donosila dobru produktivnost i rezultate u poslovanju, ne treba ih menjati. Interno komuniciranje u organizaciji će biti uspešno samo ako je razvijena dobra korporativna kultura u samoj organizaciji. Potrebno je konstantno motivisanje zaposlenih i njihovo usmeravanje ka postizanju dobrih rezultata.

Dobra razmena informacija u samoj organizaciji podrazumeva pisanje izveštaja, razmenu informacija o novim pravilima ili pak instrukcijama koje je potrebno slediti kako bi se ostvarili dobri rezultati. Ukoliko se u samoj organizaciji dešavaju promene, i ukoliko viši nivoi na vreme ne obaveste niže nivoe u organizaciji, to može rezultirati nezadovoljstvom zaposlenih, kao i nepoverenjem u dobru poslovnu komunikaciju.

Ukoliko se promene ne saopšte na vreme, može se desiti i širenje glasina, koje na kraju mogu doći do poslovnih saradnika, i to će nepovratno uništiti ugled same organizacije. Zato je jako bitno zaposlene na vreme informisati o njihovim pravima i obavezama, kao i odgovornostima kojima mogu biti izloženi u firmi.

Ukoliko se sve ove stavke ne ispune, i dođe do nerazumevanja u komunikaciji, onda ne možete računati na to da ćete takvim poslovanjem privući potencijalne kupce i klijente. Naprotiv, samo možete izgubiti stare klijente, što će itekako uticati na vaše poslovanje.

Zaključak…

Zaključak ovog teksta je da je poslovna komunikacija važan faktor u poslovanju svake organizacije, te da dobra i zdrava komunikacija utiče na sve aspekte firme, poput ugleda, marketinga, odnosa sa javnošću i produktivnosti zaposlenih.

Negativna komunikacija može dovesti do smetnji u komunikaciji, konflikata, nedostatka komunikacije i pada produktivnosti, što može imati loš uticaj na ugled organizacije. Vertikalna uzlazna i silazna komunikacija i horizontalna komunikacija su neki od kanala poslovne komunikacije u organizaciji.

Interna razmena informacija između zaposlenih je ključ uspeha u organizaciji, a uspešna interna komunikacija zahteva razvijenu korporativnu kulturu, konstantno motivisanje zaposlenih i korišćenje postojećih ili poboljšanje neefikasnih kanala komunikacije. Takođe, informisanje zaposlenih o promenama u organizaciji i njihovim pravima, obavezama i odgovornostima je ključno kako bi se izbegle smetnje u komunikaciji i očuvao ugled organizacije.

Back to Top