Prevodilačke agencije u Beogradu – prevođenje ruskog jezika

Prevodilačke agencije u Beogradu – prevođenje ruskog jezika

Sličan Srpskom, a opet različit. Ćirilica, ali nedovoljno razumljiva za čitanje. Ruski jezik nam je oduvek bio blizak, ali i ne baš razumljiv za tečnu komunikaciju. Imamo situacije kada nam je sudski tumač ili prevodilac za ruski jezik neophodan, a agencije za prevođenje svedoče da broj zahteva za njima stalno raste.

Kakve prevode možete da dobijete ako ne poznajete ruski jezik? Kada vam treba sudski tumač za ruski jezik? Da li je mudro da tražiti pomoć agencije za prevođenje?

Donosimo sve odgovore u nastavku teksta.

Šta radi prevodilac za ruski jezik?

Možda se iznenadite kada posetite sajt neke od prevodilačkih agencija i vidite koliko poslova nude prevodioci samo za jedan jezik. Prevodilac za ruski jezik može da:

 • Prevodi sa ruskog na srpski jezik
 • Prevodi sa srpskog na ruski jezik
 • Prevod sa ruskog na druge strane jezike
 • Prevod sa stranih jezika na ruski
 • Lektura i korektura teksta koji je napisan na ruskom

Prevođenje klasičnog prevodioca za ruski jezik najčešće traže fizička lica, pojedinci, kojima je ovo neophodno za dobru komunikaciju sa osobama koje govore ruski jezik.

Treba naglasiti da je pored ovih poslova koje su poverene prevodiocu za ruski jezik nude se i poslovi koji su delatnost sudskog tumača pa je važno znati u kojim situacijama trebaju njegove usluge.

Sudski tumač za ruski

Kao i za druge jezike, sudski tumač za ruski je prevodilac koji je dobio licencu Ministarstva pravde i svojim pečatom i potpisom garantuje tačnost prevoda.

Usluge sudskog tumača su potrebne pri prevođenju:

 • Ličnih dokumenata
 • Sertifikata
 • Medicinske dokumentacije
 • Diploma, svedočanstava
 • Punomoćja
 • Osnivačkih akata preduzeća, ugovora, patenata

Dakle, govorimo o zvaničnim dokumentima gde je apsolutno neophodno da prevod bude 100% tačan, a prevodilac za ruski jezik to ne može da garantuje.

Svaki sudski tumač može i da:

 • Samostalno prevede i overi tekst
 • Overi postojeći prevod
 • Vrši izlazak na teren, ako je potrebno prisustvo sudskog tumača
 • Overava lekturu i korekturu

Isto kao prevodilac za ruski jezik i sudski tumač može da:

 • Overi prevod sa ruskog na srpski
 • Overi prevod sa srpskog na ruski
 • Overi prevod sa ruskog na druge strane jezike
 • Overi prevod sa stranih jezika na ruski

Overa sudskog tumača za ruski se plaća više pa se na ovu vrstu ljudi odlučuju samo kada je to neophodno. Svako obraćanje ambasadama i predavanje dokumenata traži overu sudskog prevodioca. Započinjanje saradnje među dve inostrane firme takođe zahteva overu prevoda zvaničnih dokumenata.

Nisu svi prevodioci kvalifikovani za prevođenje svih dokumenata. Važno je iskustvo u prevođenju i poželjno je znanje prevođenja specijalnih tekstova poput nekih medicinskih, pravnih dokumenata, dokumenata iz oblasti marketinga…

Kada zatražite pomoć agencije za prevođenje vi nemate potrebu da brinete o kvalifikacijama zaposlenih. Možete eventualno da tražite da prevod bude brže završen i to je sve. Zato su prevodilačke agencije neophodne pri svakodnevnoj komunikaciji sa inostranstvom, naročito u pisanom obliku. Sa Rusijom i zemljama sa ovog govornog područja mi imamo dosta poslovnih i privatnih veza pa su prevodi ruskog jezika izuzetno traženi i važni za sve veći broj ljudi.

Back to Top