Šta je digitalna štampa i gde je možete pronaći u Beogradu

Šta je digitalna štampa i gde je možete pronaći u Beogradu

Digitalna štampa je savremena štamparska tehnologija koja je izuzetno zastupljena u štamparijama širom Beograda. Ovaj vid štampe je jedan od najefikasnijih i najsavremenijih u ponudi, a ukoliko se još uvek niste upoznali sa ovom metodom pred vama je tekst koji će vam pomoći u tome. 

Predstavićemo vam ovu savremenu metodu štampnja, čija je upotreba izuzetno široka, i koja se pokazala kao efikasna metoda koja daje odlične rezultate. Uz to, daćemo vam informacije i gde možete pronaći kopirnice koje nude ovakve usluge u Beogradu. 

Kako funkcioniše digitalna štampa?

Digitalna štampa predstavlja modernu štamparsku metodu, koja pomoću lasera prenosi zadani motiv (tekst ili sliku) na papir. Dakle, materijal koji se nalazi na kompjuteru, laptopu ili flešu, direktno se prenosi na štampač koji ga potom prosleđuje na papir. 

Gotovo sve savremene štamparije koje se nalaze u blizini univerziteta, škola, ali i različitih ustanova u prestonici, pružaju uslugu digitalne štampe. Print Plot studio je štamparija u Beogradu za digitalnu štampu, i predstavlja odličan primer najsavremenijih tehnoloških rešenja, primenjenih u štampanju. 

Digitalna štampa predstavlja najefikasniji način da bilo koji dokument sa različitih vrsta uređaja prenesete na papir. Potrebno je samo da svoj dokument prebacite na uređaj povezan sa štampačem i da dobijete gotov proizvod u ruke. Zbog toga veliki broj koprinica u Beogradu nudi ovaj efikasan vid štampe.

Podvrste digitalne štampe 

Digitalna štampa može biti statička, koja se vrlo malo razlikuje od ofset štampe, i dinamička digitalna štampa odnosno computer to print, koja predstavlja modernu metodu štampanja o kojoj je ovde i reč. Ovakva štampa praktična je za sve standardne i male formate, ali i za velike formate o ćemu će biti više reči kroz tekst.

Prednosti digitalne štampe u odnosu na ofset štampu

S obzirom da je reč o savremenom vidu štampanja, digitalna štampa ima mnogo prednosti u odnosu na ofset. Pre svega, digitalna štampa je finansijski isplatljivija, i podrazumeva kvalitetniju štampu kao i relativno brzu izradu, koja u značajnoj meri zavisi od tiraža koji izrađujete. 

Kao najveća prednost ističe se mogućnost personalizacije, ali i mogućnost neometane štampe kada se materijal promeni nakon određenog broja primeraka. Primer za to bi bile različite vrste ulaznica, koje sadrže bar kodove, ili štampanje kartica za nagradne igre. 

Šta se sve može štampati?

Digitalna štampa je pogodna za izradu probnih otisaka, a naročito se preporučuje u slučaju da je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž za izuzetno kratko vreme. Ovakav vid štampe predstavlja odlično rešenje za izradu vizit karti, flajera, ID kartica, memoranduma, ali i za različite brošure, kataloge i pozivnice. 

Digatalna štampa čak može biti dobar izbor i za izradu knjiga, s tim što je važno da njihov tiraž bude mali, a pored toga se mogu štampati različite vrste prospekata, nalepnica, paketa, kao i kalendara. 

Za štampanje malih i srednjih tiraža pogodna je digitalna štampa iz tabaka, a moguće je štampanje na svim vrstama papira. Ono zbog čega digitalna štampa iz tabaka ima veliku prednost nad ostalim vidovima ove štampe je mogućnost različitih dorada, performacije, numeracije i sličnih izmena.

Digitalna štampa velikih formata

Profesionalna digitalna štampa

Ono po čemu se ovaj vid štampe posebno izdvaja je digitalna štampa velikih formata koja ima široku upotrebu u marketinškoj industriji. Ona se može koristiti za spoljašnje i unutrašnje brendiranje, izradu reklamnog materijala, brediranje događaja, brendiranje određenog vozila i slično. 

Za digitalnu štampu velikih formata postoji raznovrsan izbor materijala. Takođe, ovaj tip štampe pruža visok kvalitet izrađenog proizvoda. Ove odlike digitalne štampe velikih formata izuzetno su značajne upravo zbog karakteristične usluge koju ovaj vid štampanja pruža.

Digitalna štampa predstavlja još jedan dokaz tehnoloških dostignuća i pogodnosti koje savremeno doba nudi. Zahvaljujući digitalizaciji u ovoj sveri danas značajno lakše možemo dobiti sve potrebne materijale, i to uz samo par klikova.

Back to Top