Šta trebate znati pre angažovanja stručnjaka za uslugu asfaltiranja?

Šta trebate znati pre angažovanja stručnjaka za uslugu asfaltiranja?

Asfaltiranje je u prethodnim godinama, kao i mnoge druge usluge vezane za gradnju, postalo značajno pristupačnije kao rešenje za podlogu na otvorenom.

Umesto materijala kao što je recimo beton, sve se više koristi asfalt, i to bez obzira na veličinu projekta, odnosno površinu koju je potrebno pokriti.

Ranije su asfalterski radovi bili vezani uglavnom za izradu puteva i saobraćajnica, dakle za velike projekte. Međutim, sada je po veoma pristupačnoj ceni moguće angažovati stručnjake sa iskustvom.

Sada je veoma jednostavno asfaltirati male površine kao što su dvorišta, staze, prilazni putevi, trotoari, privatni parkinzi, pa i površine oko industrijskih ili poljoprivrednih objekata.

Ipak, pre nego što angažujete profesionalce da odrade posao za vas, postoji nekoliko stvari koje trebate znati o asfaltiranju.

U nastavku donosimo par stvari vezanih sa usluge asfaltiranja, ali i za sam materijal. Pa, ako ste spremni, hajde da počnemo.

1. Šta je asfalt?

Naravno, pre nego što se upustimo u priču o uslugama asfaltiranja i šta to trebate da znate o njima, moramo da se bolje upoznamo sa materijalom sa kojim radimo, a to je asfalt.

Asfalt je zapravo mešavina vezivnih i nevezivnih materijala poznatih i kao agregati.

Nevezivni materijali, odnosno agregati su prirodni materijali i dobijaju se preradom. Ovo je zapravo kamen različitih granulacija koji se meša sa vezivnim materijalima kako bi se dobila odgovarajuća struktura asfalta.

Od vezivnih materijala, u asfaltiranju se uglavnom koristi bitumen, kao i određeni aditivi koji poboljšavaju karakteristike asfalta.

Veoma bitno kod asfaltiranja jeste prilagoditi asfaltnu smešu i karakteristike nameni i specifičnim potrebama i zahtevima.

Na primer, ukoliko se doda previše vezivnog materijala, krajnji rezultat je asfalt koji nema stabilnost i koji se veoma lako deformiše pod teretom vozila.

S druge strane, ako u smeši ima previše malo vezivnog materijala, dobija se porozan i trošan asfalt koji nije otporan na uticaje spoljašnje sredine i na različite vremenske prilike.

2. Šta je boljeasfalt ili beton?

Između asfalta i betona, ali i u poređenju sa drugim podnim podlogama namenjenim za spoljašnju upotrebu, asfalt je daleko najbolja opcija.

Razlozi su prilično jednostavni.

Pre svega, asfalt je daleko otporniji u poređenju sa, recimo, betonom. Takođe, asfalt ima veću otpornost na različite vremenske uslove, a i bolje osobine kada dođe do opterećenja.

Na primer, betonska podloga nije toliko elastična kao što je to asfalt koji se veoma dobro ponaša pod teretom i u uslovima čestog korišćenja.

3. Šta spada u usluge asfaltiranja?

Usluge asfaltiranja uključuju prvo zemljane i pripremne radove (čišćenje i uklanjanje prethodnog sloja ukoliko postoji, označavanje, uklanjanje sloja zemlje, izrada temeljne jame, sabijanje, nasipanje), i na kraju asfaltiranje koje se sastoji od polaganja asfaltne smeše, izravnavanja korišćenjem valjka, kao i ugradnju ivičnjaka.

Osim toga, asfalterski radovi se mogu odnositi i na popravke rupa, izgradnju parkinga i puteva, prilaza, staza, itd.

4. Pripreme pre asfaltiranja

Izuzetno važan deo prilikom izrade asfaltne podloge jeste priprema zemljane podloge. Dobro odrađena podloga garantuje da će i asfalt biti dugotrajan.

Prvi korak ka pripremi podloge jeste iskopavanje zemljišta na dubini od oko 50 cm. Zatim se nasipa sloj kamena preko koga se dodaje još jedan sloj sitnijeg kamena, obično u debljini od 10 cm.

Nakon toga, sledi dobro sabijanje slojeva kako bi podloga za asfalt bila odgovarajuća. Previše mekana podloga će kasnije dovesti do ulegnuća na pojedinim mestima, pa i do pucanja i propadanja asfaltnog sloja.

Na tako pripremljenu podlogu, dodaju se slojevi asfalta posebnim mašinama za asfaltiranje i dodatno se vrši sabijanje i ravnanje pomoću valjka.

5. Da li je moguće uraditi asfaltiranje samostalno?

Asfaltiranje nije moguće uraditi samostalno, u „sam svoj majstor“ varijanti.

Ako ste pažljivo čitali do sada, jasno je da je to posao koji zahteva puno iskustva, znanja i potrebne opreme i mehanizacije koja je posebno namenjena asfalterskim radovima.

Jednostavno, potrebno je da poznajete puno stvari, od pripreme podloge, preko toga šta čini asfaltnu smešu i pravog odnosa materijala, pa do poznavanja slojeva koji se ugrađuju ispod samog asfalta koji je završni sloj.

6. Vreme i cena asfaltiranja

Vreme i cena asfaltiranja zavise u mnogome od trenutnog stanja na terenu, ali i od obima projekta. Ukoliko je podloga pripremljena ili je recimo reč o manjoj površini, biće potrebno daleko manje vremena.

S druge strane, cena zavisi od lokacije i od obima posla, odnosno površine koju je potrebno asfaltirati. Takođe, veoma je bitna namena asfaltnog sloja jer se smeša prilagođava u odnosu na primenu i specifične potrebe i zahteve.Da biste bili sigurni koliko će koštati vaš projekat asfaltiranja i koliko će vremena biti potrebno da se sve završi, najbolje je rešenje da kontaktirate firmu koja se bavi uslugama asfaltiranja, ili čak nekoliko firmi kako biste dobili ponudu za svoj konkretan slučaj.

Back to Top