Zašto je pametno angažovati upravnika zgrade u Beogradu?

Zašto je pametno angažovati upravnika zgrade u Beogradu?

Angažovanje upravnika zgrade u Beogradu može biti investicija koja će vam poboljšati kvalitet života u stambenoj zajednici. 

Srpska prestonica je poznata po svom užurbanom životnom stilu, a upravnik zgrade obavlja razne važne poslove koji pomažu u održavanju i upravljanju zgradom, olakšavajući tako svakodnevni život stanara. 

U ovom tekstu ćemo detaljno objasniti koje su to usluge koje najbolji upravnik stambene zgrade u Beogradu pruža i kako one doprinose podizanju kvaliteta života stanara!

#1 Lišite se administrativnih poslova i obaveza

Jedan od ključnih poslova koje vrši upravnik zgrade su administrativni zadaci. 

U prvom redu, upravnik zgrade može pomoći u osnivanju stambene zajednice ukoliko ona nije već prethodno oformljena. 

Ovo uključuje izradu pečata, zastupanje i predstavljanje stambene zajednice i njen upis u Registar stambenih zajednica. Upravnik takođe vodi popis delova zgrade i priprema ugovore za održavanje liftova, higijene i druge usluge. 

Ove administrativne usluge štede vreme i energiju stanara, omogućavajući im da se fokusiraju na druge obaveze.

#2 Imaćete jasan uvod u troškove održavanja zgrade

Finansijski aspekti upravljanja zgradom takođe su od vitalnog značaja. 

Upravnik zgrade može pomoći u pribavljanju PIB-a i matičnog broja stambene zajednice, otvaranju i vođenju tekućeg računa u poslovnoj banci i obavljanju drugih finansijskih zadataka. 

Ovo oslobađa stanare od administrativnih i finansijskih obaveza i omogućava im da imaju jasan uvid u troškove i upravljanje finansijama zgrade.

#3 Ne morate da trošite slobodno vreme na čišćenje i održavanje zgrade

Do sada je briga o zgradi bila poverena stanarima, ali se to sve preokrenulo donošenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrade 2016. godine, kada je omogućena usluga angažovanja profesionalnog upravnika zgrade.

Od tada su mnoge obaveze olakšane, a među njima su i tzv. poslovi tehničke prirode.

Poslovi tehničke prirode takođe su od velike važnosti u održavanju zgrade. Upravnik zgrade može se angažovati u pronalaženju pomoći prilikom sređivanja enterijera i eksterijera stambeno-poslovnog objekta. 

To uključuje čišćenje zgrade, održavanje liftova, parkinga i zelenih površina, kao i uklanjanje grafita sa fasada. Takođe, upravnik može obezbediti visinske radove i baviti se sezonskim poslovima, poput čišćenja snega, ledenica i poledica tokom zime. 

Ove usluge čine život u zgradi udobnijim i bezbednijim za stanare.

#4 Upravnik zgrade vam može pomoći da uštedite na računima

Pored toga, upravnik zgrade može doprineti pospešenju energetske efikasnosti objekta. 

Kroz konsultacije i savete, upravnik može pomoći stanarima u vezi investiranja u tehnike ili poduhvate koji će unaprediti energetsku efikasnost zgrade. 

Upravnik može izvršiti detaljnu analizu energetske efikasnosti zgrade kako bi identifikovao potencijalne probleme i oblasti u kojima se može smanjiti potrošnja energije. To uključuje pregled sistema grejanja, hlađenja, osvetljenja i izolacije zgrade

Takođe, on može preporučiti zamenu starih i neefikasnih uređaja u zgradi sa energetski efikasnijim opcijama. To mogu biti LED sijalice umesto tradicionalnih sijalica, energetski efikasni uređaji za grejanje i hlađenje, kao i uređaji sa niskom potrošnjom energije.

Upravnik zgrade može organizovati kolektivne nabavke energije, kao što su gas i električna energija, kako bi dobio bolje uslove i cene za stanare. 

Kroz pregovore sa dobavljačima energije, moguće je postići povoljnije tarife koje mogu rezultirati smanjenjem računa za energiju.

Ovakvi poduhvati mogu dovesti do smanjenja računa za energiju i troškova, pružajući uštedu stanarima i istovremeno doprinoseći očuvanju životne sredine.

žena poslovno obučena

#5 Bezbednost stanara na prvom mestu!

Bezbednost stanara takođe je bitna stavka kojom se bavi upravnik zgrade. Upravnik može pružiti savete i podršku prilikom rešavanja pitanja bezbednosti stanara. 

Ovo uključuje širok dijapazon usluga, kao što su:

  • Protivpožarna zaštita – upravnik je odgovoran za održavanje i proveru sistema protivpožarne zaštite u zgradi. To uključuje redovnu proveru i održavanje vatrogasnih aparata, instalaciju i održavanje sistema za detekciju požara i automatskog gašenja, kao i obezbeđivanje pravilnih protivpožarnih prolaza i izlaza.
  • Video nadzor – upravnik može instalirati video nadzor u zgradi kako bi povećao sigurnost stanara. Video nadzor može pokriti ulaze, zajedničke prostorije, stepeništa i druge ključne delove zgrade. Prisustvo video nadzora može delovati kao preventivna mera i odvratiti potencijalne prestupnike.
  • Alarmni sistemi – upravnik može sarađivati sa stručnjacima za bezbednost kako bi instalirao alarmne sisteme koji će obavestiti stanare i nadležne službe u slučaju provalne krađe, požara ili drugih hitnih situacija. Alarmni sistemi mogu biti povezani sa nadzornim centrom koji pruža 24-časovnu podršku i reaguje na incidente.
  • Održavanje fizičke sigurnosti – upravnik može sarađivati sa službama obezbeđenja kako bi osigurao prisustvo stručnih lica koja će nadzirati ulaze u zgradu, posebno noću ili u periodima kada je zgrada manje naseljena. Ovo može uključivati postavljanje sigurnosnih kamere, kontrolu pristupa i druge mere koje pomažu u sprečavanju neovlašćenog ulaska.

Obezbeđivanje sigurnog okruženja za stanare ima ključan značaj za njihovu dobrobit i mir i bitan je faktor kada ljudi donose odluku o iznajmljivanju ili kupovini nekretnina.

Kao što se može jasno zaključiti, angažovanje upravnika zgrade u Beogradu donosi brojne prednosti za stanare – od oslobođenja sitnih obaveza koja uzimaju danak u vremenu, do važnih pitanja finansijske prirode.

Upravnik zgrade olakšava svakodnevne obaveze stanara, omogućava efikasno upravljanje zgradom i unapređuje kvalitet života u zajednici. Angažovanje stručnjaka za upravljanje zgradom u Beogradu može biti mudra odluka koja će doneti mnoge koristi stanarima.

Nadamo se da vam je ovaj blog tekst bio koristan, koliko i informativan, te da smo uspeli da vam pružimo dovoljno relevantnih podataka u vezi angažovanja upravnika zgrade – pratite naš sajt za još praktilnih saveta!

Back to Top