Zbog čega je važno da spasimo Makiš

Zbog čega je važno da spasimo Makiš

Svi smo teoretski protiv izgradnje stambenih kompleksa na Makišu, ali da li smo u biti zaista svesni opasnosti koja preti?!  Čini se da su filteri za vodu jedino rešenje ….

Ne želim ulaziti u to ko je tvorac ove “bizarne ideje” ali pitam se da li je svestan opasnosti koju ovakav poduhvat može da nanese, pored činjenice da Beograd može ostati bez pijaće vode. Dok se svuda u svetu biju bitke da se sačuvaju prirodni resursi  i ljudi prave nemoguće poduhvateda bi pokušali da naprave nove resurse upotrebljive vode mi našu prirodu svesno uništavamo…Zašto? Da bi se šačica ljudi obogatila izgradnjom stambenih kompleksa po cenu da ostatak stanovništva ostavi bez osnovnog sredstva za život – VODE!

UZELI STE NAM ZEMLJIŠTE, VAZDUH, POSEKLI DRVEĆE, DONELI NAM GMO HRANU  A SAD I JE I VODA NA TAPETU!

DRAGI SUGRAĐANI ZAMISLIMO SE DOBRO DA LI TREBA DA DOZVOLIMO OVAKAV „PROJEKAT“…

makisko-polje-glavna1

GUBITAK VEGETACIJE

Jedan od najčešćih izvora zagađenja na gradilištima su suspendovane čvrste materije (muljevite vode). 

Kada se građevinskim radovima ogoli gornji sloj tla, oduzima se najjača odbrana zemlje od erozije- vegetacija. Preostala površina nema štit ili vezni element koji bi je zaštitio od padavina i oticanja. Bez biljnih materija koje bi to usporile, a sa površinom zbijenom upotrebom teških mašina, brzina oticanja se povećava, a efekat čišćenja se pogoršava. Ako mehanizacija nastavi da radi u vlažnim uslovima, ona usitnjava zemlju, oslobađajući čestice tla koje postaju suspendovane u površinskim vodama.

Iako je tlo prirodna supstanca, ako značajna količina te „blatne“ vode uđe u obližnje odvode i vodotoke, može blokirati škrge riba i ugušiti vodene biljke i beskičmenjake, izgladnjujući ih i ostavljajući ih bez osnovnih uslova za život – svetlosti i kiseonika.

OPASNOST U OBLIKU UGLJOVODONIKA

Ugljovodonici su drugi problem i obično se sreću na projektima sanacije u obliku supstanci na bazi nafte, kao što su benzin, dizel, kerozin i ulja koje se često prosipaju i kao takvi bivaju apsorbovani od strane zemljišta.

Međutim, u nekim slučajevima, tokom sanacija lokacije, voda kontaminirana uljem može se teško izbeći. Da pojasnim, to je ono što možemo videti golim okom a pripisuje se određenoj grupa ugljovodonika / koja pripada lakim tečnostma bez vodene faze/, i daje očigledan dugin sjaj u vodi, /što bi deca rekla „duga u vodi“/. Naravno, pored ovoga postoji i „gušća“ kontaminacija, poput kreozota koja se neće videti na površini jer će  jednostavno potonuti na dno rezervoara.

PROMENA Ph – ODNOSNO KISELOSTI VODE

Alkalna voda po zapremini ima potencijal da nanese mnogo veću štetu od mulja ili ulja. To je zato što je pH vode za pranje betona izuzetno visok – tipično 12 do 13, što je ekvivalentno sredstvu za čišćenje peći – što ga čini izuzetno štetnim kada se ispušta u vodeno okruženje. Uprkos ovim rizicima, građevinski radnici često nesvesni rizika betonske vagone ispiru u propusnim otpadnim materijalima.

TEŠKI METALI

Da ne pominjemo kontaminaciju vode i zemljišta teškim metalima…Kadmijum, Aluminijum, Olovo, Arsen, Cink, antimon, Živa samo su neki od metala koji na ovaj način mogu ući u lanac ishrane. 

Setimo se zagađenja reke Pek, kada su  rezultati analize vode pokazale da su pojedine vrednosti teških metala uvećane i po više puta, pre svega bakra (referentna vrednost 500 izmerena 960), mangana (referentna 300 izmerena 3.300), gvožđa (referentna 1.000 izmereno 12.600) i sulfata (200 izmereno 369). Setimo se i pomora riba u Toplici, Kolubari, Južnoj Moravi, Jadr,Begeju, Gabrovačkoj reci.

 Na svu sreću postoje savremeni aparati za prečišćavanje vode na bazi reverzne osmoze koji vodu mogu očistiti kako bakteriološki tako i hemijski, no bolje je sačuvati vodu od kontaminacije nego je zagaditi pa čistiti. Teški metali imaju kumulativno dejstvo, a male „dozvoljene“ koncentracije kroz nekoliko godina postaju veliko opterećenje za organizam /jer on nije u stanju da ih sam preradi/ i dovode do strašnih posledica po zdravlje, no o tome se ćuti.

PODSETIMO SE POSLEDICA DEJSTVA TEŠKIH METALA NA ORGANIZAM:

ALUMINIJUM 

HRONIČNA SLABOST; POREMEĆAJ GOVORA; ↓KONCENTRACIJE; ↓MEMORIJE; DEMENCIJA (PRESENILNA I SENILNA); ↓LOKOMOTORNE AKTIVNOSTI; KONVULZIJE; REPRODUKTIVNA DISFUNKCIJA

OLOVO

DEPRESIJA; PROMENE RASPOLOŽENJA; ANOREKSIJA; POREMEĆAJ SPAVANJA; POREMEĆAJ PAŽNJE; IMUNOSUPRESIJA; GLAVOBOLJE; BOLOVI U MIŠIĆIMA; KONVULZIJE,NAPADI, PROMENE U EEG-u; OŠTEĆENJE I GUBITAK SLUHA;

ŽIVA

DEPRESIJA; STEREOTIPNO PONAŠANJE;; HALUCINACIJE; DELIRIJUM; IRITABILNOST; AGRESIVNO PONAŠANJE; SUICIDNE IDEJE; HRONIČNA SLABOST, MALAKSALOST; POREMEĆAJ GOVORA (NEARTIKULISAN,NEJASAN NEPOVEZAN GOVOR) I PISANJA; GUBITAK APETITA; MOTORNI POREMEĆAJI (DISKORDINACIJA, GUBITAK RAVNOTEŽE, NEMOGUĆNOST SEDENJA, STAJANJA; NEMOGUĆNOST HODANJA NA PRSTIMA; INTENCIONI TREMOR); PERIFERNA NEUROPATIJA; POREMEĆAJ MENSTRUALNOG CIKLUSA; PREVREMENI POROĐAJ; SPONTANI ABORTUSI; KONTAKTNI DERMATITIS, SVRAB, EKCEMI;

KADMIJUM

DEMINERALIZACIJA KOSTIJU;  KOŠTANA FRAGILNOST I ČEŠĆI PRELOMI; KOŠTANI DEFORMITETI; OŠTEĆENJE BUBREGA;HORMONSKI DISBALANSI /CISTE, TUMORI, MIOMI/

ŠTA NAM OSTAJE?!

Nemamo baš mnogo opcija ako dozvolimo ovaj, slobodno mogu reći „SVESNI GENOCID“. Kvalitet vode sa česme u Srbiji je već sada poražavajući …

Možemo da ustanemo i borimo se za osnovna sredstvo za život, a možemo da odemo „bubregom za vodom“ i tražimo alternativne izvore jer ako sve prepustimo slučaju ne čeka nas baš lepa budućnost. Imaćemo zgrade u kojima niko neće živeti, grad na vodi bez vode, grad bez drveća i kiseonika sa tinjajućim deponijama, GMO hranu koju ćemo jesti a ćelije će nam ostati gladne. 

Ako se voda i zagadi, postoje načini da se ona prečisti ali ako nestane nećemo je moći stvoriti. 

Ne dozvolimo autokratiji da nam kreira budućnost ustanimo i borimo se za osnovna prava od kojih nam zavisi ŽIVOT!

Back to Top