Putovanje u Evropu 2024. godine: Aktuelni zahtevi za putovanje

Putovanje u Evropu 2024. godine: Aktuelni zahtevi za putovanje

Evropa je jedna od najznačajnijih destinacija za putovanje u svetu, sa udelom od 61% u ukupnim dolascima kada se posmatraju globalni i regionalni rezultati turizma. 

Gledajući brojne rezervacije koje skoro svaka turistička agencija sa povoljnijim putovanjima u našoj zemlji beleži, možemo zaključiti da su bogata istorija, impresivni pejzaži i složena arhitektura neki od faktora koji doprinose visokoj turističkoj posećenosti Evrope.

Međutim, budućnost međunarodnih putovanja će se promeniti u 2024. godini, jer će Evropska unija (EU) zahtevati od putnika iz šezdeset zemalja da podnesu zahtev za odobrenje putem Evropskog sistema informacija i odobrenja za putovanja (ETIAS).

Kome je potrebno ETIAS ovlašćenje?

ETIAS nije viza, već zahtev za odobrenje putovanja namenjen posetiocima evropske Šengenske zone koji putuju bez vize, čak i tokom presedanja letova. Ovo odobrenje važi isključivo za kratkoročne boravke u zemljama koje su deo Šengena, i to do 90 dana ili manje.

Evropska Šengenska zona obuhvata dvadeset tri zemlje članice EU, četiri zemlje koje nisu deo EU, i tri evropske mikrodržave.

Informacije o ETIAS-u su povezane s vašim pasošem, pa ukoliko morate zameniti pasoš iz bilo kog razloga, neophodna vam je i nova ETIAS putna autorizacija.

Neki od uslova za apliciranje za ETIAS su:

  • Niste državljanin Evropske unije.
  • Građanin ste bilo koje zemlje, čijim državljanima trenutno nije potrebna viza za kratkoročni boravak u zemljama Evropske unije.
  • Nemate dozvolu boravka izdatu od strane bilo koje od evropskih zemalja koje zahtevaju ETIAS.

Proces podnošenja zahteva za ETIAS

Prilikom apliciranja za novi ETIAS, podnosioci zahteva moraju pristupiti formular putem interneta i mogu očekivati odgovor u rasponu od nekoliko minuta do 96 sati, s mogućim produženjem na 30 dana ukoliko vlasti zatraže dodatne korake. 

Kako kaže turistička agencija Novi Sad, Lider Travel, takođe je neophodno posedovati važeće putne dokumente koji ističu najkasnije za deset godina ili tri meseca pre datuma putovanja, pri čemu neki dokumenti neće biti prihvaćeni. 

Troškovi popunjavanja formulara iznose sedam evra. Iako je ETIAS obavezan za sve putnike, bez obzira na dužinu boravka, podnosioci zahteva mlađi od 18 i stariji od 70 godina nisu u obavezi da plate taksu.

Ekonomske posledice

Sa ekonomske tačke gledišta, implementacija novih restrikcija može imati značajan uticaj na avio-kompanije i turizam, dva veoma važna sektora za evropsku ekonomiju. 

Konkretno, zahtev da putnici pribave ETIAS može ih motivisati da biraju alternativne letove, zaobilazeći često korišćena čvorišta poput Hitrou aerodroma u Velikoj Britaniji, što može dodatno da utiče na cene karata i praktičnost putovanja.

Naime, osnovni deo niskih cena na ovom aerodromu često je povezan s međunarodnim letovima iz Nemačke za Kanadu ili iz Indije za SAD.

U kontekstu putovanja, tranzitni putnici su bitan deo podrke rutama do mnogih destinacija na dugim relacijama, koji značajno doprinose trgovini, turizmu i investicionim mogućnostima.

Opšta zabrinutost avio-kompanija je da sprovođenje strožih viznih zahteva može uticati ne samo na same avio-kompanije već i na širi lanac snabdevanja, uključujući proizvođače aviona, dobavljače goriva i pružaoce usluga. 

Osim toga, potencijalno smanjenje broja međunarodnih putnika može dovesti do smanjenja prihoda lokalnih vlada putem manjih poreza i taksi prikupljenih od turističkih aktivnosti.

Benefiti za Evropsku uniju

S druge strane, implementacija ETIAS donosi izuzetne prednosti za Evropsku uniju. S obzirom na veliki broj putnika, naknada od sedam evra po osobi svake tri godine može generisati značajne prihode.

ETIAS takođe može ublažiti probleme u vezi sa zdravljem i kriminalom u Šengenskoj zoni; prethodna provera putnika omogućava Evropi da odbije pristup osobama sa kriminalnim dosijeima i onima koji su zaraženi pre nego što uđu u Šengensku zonu i na taj način poboljša sigurnost i javno zdravlje.

Uvođenje ETIAS može dodatno da unapredi procese granične kontrole i smanji vreme čekanja, čime bi se poboljšala efikasnost na aerodromima i stvorilo pozitivno iskustvo za putnike. Ovo može poboljšati reputaciju Evrope kao sigurne i dobrodošle destinacije, potencijalno privlačeći više turista i investitora.

Svi prihodi generisani od taksi ETIAS mogu biti ponovno investirani u infrastrukturu, sigurnosne mere i promociju turizma, dodatno doprinoseći ekonomiji Evropske unije i poboljšavajući blagostanje njenih građana. 

Kombinacija povećanja prihoda, unapređenja sigurnosti i poboljšanja iskustava putnika čini ETIAS sistem višedimenzionalnim instrumentom za rast i stabilnost EU.

Zaključak: Evropska Unija i ETIAS 2024.

Evropa, sa svojih 61% udela u globalnim i regionalnim turističkim dolascima, ostaje glavna destinacija za putovanja. Uvođenje Evropskog sistema informacija i odobrenja za putovanja (ETIAS) 2024. godine znači novu fazu za međunarodna putovanja. ETIAS, iako nije viza, postaje obavezna za posetioce Šengenske zone tokom 90 dana boravka i kraće.

Uprkos stalnim tvrdnjama EU o operativnosti sistema do sredine 2024, primena novih pravila za putovanja će ipak biti odložena do sredine 2025, s mogućnošću daljeg pomeranja roka.

Dok je ekonomska strana ovog koraka problematična za avio-kompanije, prednosti za EU su očigledne: 

  • Dodatni prihodi,
  • Poboljšanje sigurnosti,
  • Brža granična kontrola i
  • Unapređena reputacija. 

ETIAS postaje svestran instrument za ekonomski rast i stabilnost, obećavajući prosperitet EU i unapređenje iskustava svih putnika.

Back to Top